Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

2018/2019 – Sprawozdania z pracy Rady

2018-09-14 Zebranie inauguracyjne Rady Rodziców
Protokół zebrania
Uchwała 1/18-19 Wybór prezydium Rady Rodziców
Uchwała 2/18-19 Akceptacja programu profilaktyczno-wychowawczego
Uchwała 3/18-19 Akceptacja terminarza dni wolnych
Uchwała 4/18-19 Akceptacja sfinansowania zukupu słodyczy dla pierwszoklasistów i pokrycia kosztów przesyłki
Uchwała 5/18-19 Akceptacja propozycji budżetu szkoły
2018-10-04 Zebranie Rady Rodziców
Protokół zebrania
Uchwała 6/18-19 Podjęcie decyzji o sfinansowaniu zakupu sadzonek, baterii do sprzetu elektronicznego, arkuszy próbnych matur i biletów
Uchwała 7/18-19 Zaopiniowanie wniosków o nagrody dla nauczycieli
2018-10-19 Zebranie Rady Rodziców
Protokół zebrania
Uchwała 8/18-19 Regulamin Rady Rodziców
Uchwała 9/18-19 Zatwierdzenie kwoty z przeznaczeniem na budżet uczniowski
Uchwała 10/18-19 Wybór osób upoważnionych do obsługi konta bankowego
Uchwała 11/18-19 Określenie kwoty do wykorzystania przez rady klasowe
Uchwała 12/18-19 Zakup książek do biblioteki
Uchwała 13/18-19 Zakup materiałów plastycznych
Uchwała 14/18-19 Zakup podręczników do nauki języka polskiego dla uczniów obcojęzycznych
Uchwała 15/18-19 Dofinansowanie wyjazdu uczniów