Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Protokół zebrania 2018-09-14

Protokół zebrania Rady Rodziców z 14 września 2018 r.

  1. Ze względu na brak kopii obowiązującego regulaminu rady dokonano wyboru prezydium rady rodziców – uchwała 1/18-19.
  2. Akceptacja programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły – uchwała 2/18-19.
  3. Pozytywne zaopiniowanie terminarza dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 – uchwała 3/18-19.
  4. Wyrażenie zgody na sfinansowanie ze środków Rady Rodziców zakupu słodyczy dla pierwszoklasistów oraz przesyłki kurierskiej z dokumentacją – uchwała 4/18-19.
  5. Akceptacja budżetu szkoły na rok 2019 – uchwała 5/18-19.
  6. Dyrekcja przekazała informację o stanie kasy gotówkowej rady. Środki zostały przeliczone przez skarbnika oraz zdeponowane w szkole do czasu uzyskania dostępu do konta bankowego rady.