Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Protokół zebrania 2018-10-04

Protokół zebrania Rady Rodziców z 4 października 2018 r.

Zebranie Rady Rodziców odbyło się na wniosek dyrekcji szkoły.

 1. Akceptacja wniosków o nagrody dla nauczycieli – uchwała 7/18-19.
 2. Przedstawienie przez dyrektor Hannę Nawarę wniosków:
  1. O sfinansowanie zakupu sadzonek z okazji Dnia Drzewa – maksymalna kwota 150 zł.
  2. O dofinansowanie zakupu biletów dla nauczycieli dojeżdżających do uczniów objętych indywidualnym programem nauczania. Rada wyraziła zgodę na dofinansowanie tylko do końca roku 2018 r. (to jest do zamknięcia tegorocznego budżetu szkoły) w maksymalnej kwocie 600 zł.
  3. Sfinansowanie zakupu baterii do szkolnego sprzętu elektronicznego (m.in. szkolnych pilotów do sprzętu RTV, mikrofonów i zegarów) – maksymalna kwota 150 zł/rok.
  4. Sfinansowanie zakupu arkuszy próbnych matur – rozliczenie nastąpi na podstawie dowodu zakupu.
  5. Wnioski zostały zaakceptowane uchwałą 6/18-49.
 3. Przedstawienie dyrekcji przez członków Rady Rodziców propozycji uatrakcyjnienia wystroju szkoły poprzez zakup i montaż fototapet z grafikami katowickiego artysty Grzegorza Chudego, umieszczenie cytatów ze znanych utworów literackich (w szczególności Henryka Sienkiewicza) oraz wykonanie tablicy do pisania kredą dostępnej dla ogółu uczniów mającej stanowić „punkt kontaktowy” oraz miejsce wyrażania artystycznego uczniów. W celu uzyskania od społeczności uczniów pomysłów na dalsze działania tego typu zaplanowano przeprowadzenie konkursu z nagrodami.
  1. Dyrekcja szkoły wyraziła wstępną zgodę na ten projekt.
  2. Powierzono wiceprzewodniczącemu rady uzgodnienie z panem Grzegorzem Chudym warunków wykorzystania prac oraz przedstawienie szczegółowego planu i budżetu zadania.
 4. Rada zwróciła uwagę na fatalny stan toalet oraz pilną potrzebę zapewnienie komfortu poprzez zasłonięcie okien zapewniające prywatność uczniów.
  1. Dyrekcja szkoły wyraziła wstępną zgodę na umieszczenie w oknach przesłon wykonanych z półprzeźroczystej folii.
  2. Rada powierzyła wykonanie zadania wiceprzewodniczącemu.
 5. Rada zwróciła się do dyrekcji o umożliwienie przeprowadzenia ankiety wśród nauczycieli odnośnie potrzeb, które mogły by być dofinansowane ze środków Rady Rodziców.
  1. W związku z wyrażoną zgoda przez dyrekcję szkoły zobowiązano wiceprzewodniczącego rady do przeprowadzenia ankiety.
 6. Zobowiązano wiceprzewodniczącego Rady Rodziców do przeprowadzenia aktualizacji osób uprawnionych do dostępu do konta, oraz likwidacji konta Gimnazjum. Zadanie to nie zostało przeprowadzone przez radę poprzedniej kadencji mimo podjęcia stosownej uchwały.
  1. Po aktualizacji środki w gotówce będące w dyspozycji rady mają zostać wpłacone na konto bankowe.
  2. Rada postanawia odłożyć przygotowanie szczegółowego planu wydatków na rok szkolny 2018/2019 do czasu uzyskania dostępu do środków zgromadzonych na kocie bankowym.
 7. Rada wyraża wole zmiany swojego regulaminu, projekt zostanie opracowany przez wiceprzewodniczącego rady.
 8. Zaopiniowan
 9. Inne poruszone kwestie, które będą podlegać dalszym uzgodnieniom:
  1. Wybranie firmy udostępniającej automaty wendingowe z przekąskami dala uczniów i napojami. Ze względu na małą ilość uczniów w szkole brak jest zainteresowania ze strony dostawców.
  2. Zorganizowanie szkolnej konferencji typu TEDx.