Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Protokół zebrania 2018-10-19

Protokół zebrania Rady Rodziców z 19 października 2018 r.

Zebranie Rady Rodziców odbyło się na wniosek przewodniczącego Rady Rodziców.

  1. Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego zebrania przygotowany został nowy regulamin Rady Rodziców. W trakcie jego opracowywania nawiązano współpracę z panem Grzegorzem Całkiem z Instytutu Inicjatyw Pozarządowych w celu uzyskania opinii odnośnie projektu. Otrzymane komentarze zostały uwzględnione w projekcie. Nowy regulamin Rady Rodziców przyjęto uchwałą 8/18-19.
  2. Powierzono bieżące prowadzenie strony internetowej Rady wiceprzewodniczącemu rady. Wniosek przyjęty przez aklamację.
  3. Podjęto decyzję o zakupie książek do biblioteki szkolnej – uchwała 7/18-19.
  4. Ustalono kwotę przeznaczoną na budżet uczniowski – uchwała 9/18-19.
  5. Dokonano wyboru osób upoważnionych do obsługi konta bankowego – uchwała 10/18-19.
  6. Rada zdecydowała o utworzeniu profili (kont) w portalach zbiórek społecznościowych, celem organizacji publicznych zbiórek środków na działalność.
  7. Rada zdecydowała o przygotowaniu ulotki informacyjnej dla rodziców z informacją o swojej działalności.
  8. Rada Rodziców podjęłą decyzję o wysokosci kwoty z przeznaczeniem do wykorzystania przez rady klasowe, w wysokości 10%zebranych składek – uchwała 11/18-19.