Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Składki na Radę Rodziców

Zgodnie z regulaminem działności jednym z zadań Rady Rodziców jest gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zachęcamy Państwa do regularnego przekazywania zadeklarowanych składek. Rada Rodziców zaproponowała aby wysokośc składki w roku szkolnym 2018/2019 wynosiłą 100 zł na każdego ucznia. Mamy nadzieję, że ten wydatek (w przeliczeniu 10 zł na miesiąc) nie stanowi obciążenia dla Państwa budżetu, a nam pozwoli realizować zaplanowane zadania.

W bieżacym roku m.in. zrezygnowaliśmy ze zlecania obsługi księgowej, co stanowiło znaczne obciążenie dla budżetu rady. Mamy nadzieję, że w tym i w kolejnych latach jedynym kosztem będzie koszt prowadzenia rachunku bankowego!

Nasza szkoła jest mała – uczęszcza do niej łącznie około 90 uczniów. Powierzone nam środki zobowiązujemy się wykorzystać z jak największym pożytkiem dla uczniów.

Dla zachowania przejrzystości rozliczeń prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na konto bankowe rady:

Bank Pocztowy SA

93 1320 1465 2871 4879 2000 0001


Zapłać za pomocą smartfona – zeskanuj poniższy kod QR w twojej aplikacji bankowej aby szybko wykonać przelew.

Kod QR