Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 10/18-19

UCHWAŁA NR 10/18-19 z 19 października 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności:

  1. Wyznacza osoby upoważnione do dysponowania środkami finansowymi Rady w tym obsługi konta bankowego Rady:
    1. Halina Nawara – dyrektor szkoły
    2. Tomasz PLuta
    3. Lucjan Szreter
  2. Ustala, że wypłaty z konta bankowego wymagają działania wspólnego osoby wymienionej w punkcie 1 tj. pani Haliny Nawary oraz jednej z osób wymienonych w punkcie 2 lub 3.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.