Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 1/18-19

UCHWAŁA NR 1/18-19 z 14 września 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności uchwala skład prezydium Rady Rodziców:

  1. Przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców: Dagmara Budzińska
  2. Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców: Lucjan Szreter
  3. Skarbnik Rady Rodziców: Grażyna Ochojska.

Ze względu na brak kopii obowiązującego regulaminu rady dokonano wyboru prezydium rady rodziców w składzie jak w uchwale. Niniejsza uchwała określa jednocześnie strukturę prezydium w roku szkolnym 2018/2019 r.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.