Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 12/18-19

UCHWAŁA NR 12/18-19 z 19 października 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności uchwala co następuje:

Zakupić następujące pozycje książkowe z przeznaczeniem na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych szkoły:

Radek Koterski „Włam się do mózgu” 2 szt. × 49,90 = 99,80 zł
Anja Rubik „#sexedpl – rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie” 2szt. × 14,99 = 29,98
Przewidywane koszty dostawy9,90
Razem: 139,68
  1. Zakup zostanie sfinansowany ze środków Rady Rodziców.
  2. Zakupione książki winny zostać czytelnie oznaczone treścią wskazującą, że zakup został sfinansowany ze środków Rady Rodziców.
  3. Przekazanie książek nastąpi na na podstawie pisemnego protokołu przekazania.
  4. Informacja o zakupie zostanie rozpropagowana wśród uczniów poprzez plakaty informacyjne oraz ogłoszenie poprzez szkolny radiowęzeł.
  5. Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  7. Wykonanie uchwały powierza się wiceprzewodniczącemu rady.