Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 15/18-19

Uchwała nr 15/18-19 z 30 listopada 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności uchwala co następuje:

Na podstawie wniosku wychowacy klasy III LO dofinansować ze środków Rady Rodziców organizację wycieczki klasowej w kwocie 100 zł.

Powyższe wydatki będą rozliczone po przekazaniu prezydium rady dokumentów potwierdzających przedmiotowe wydatki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.