Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 3/18-19

UCHWAŁA NR 3/18-19 z 14 września 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności pozytywnie opiniuje przedstawiony przez dyrekcję szkoły terminarz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019.

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.