Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 4/18-19

UCHWAŁA NR 4/18-19 z 14 września 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności uchwala co następuje:.

Sfinansować ze środków Rady Rodziców zakup słodyczy dla pierwszoklasistów w kwocie 37,48 zł.

Sfinansować ze środków Rady Rodziców przesyłkę kurierską z dokumentacją szkoły w kwocie 116,86 zł.

Powyższe wydatki będą rozliczone na podstawie listy przewozowego oraz paragonu. Wydatki te zostały wykonane przed ukonstytuowaniem się obecnej Rady Rodziców. Przychylono się jednak wyjątkowo do ich sfinansowania mimo braku wcześniejszego uzgodnienia ich poniesienia.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powierza dyrekcji szkoły – w zakresie merytorycznym oraz skarbnikowi z zakresie wypłaty środków.