Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 7/18-19

UCHWAŁA NR 7/18-19 z 4 października 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach na podstawie regulaminu działalności uchwala co następuje:.

Zaopiniować pozytywnie przyznanie nagród dla nauczycieli zgodnie z przedstawionymi wnioskami.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.