Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Uchwała 8/18-19

UCHWAŁA NR 8/18-19 z 19 października 2018 r.

Rada Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza w Katowicach oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach uchwala regulamin swojej działalności.

Treść regulaminu stanowi załącznik do uchwały.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin Rady Rodziców