Zerwikaptur

Rada Rodziców przy IX LO im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach
oraz Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w Katowicach

Zasady funkcjonowania rady

Funkcjonowanie rad rodziców regulują artukuły 83 i 84 ustawy prawo oświatowe. Ich powołanie – w takiej szkole jak nasza – jest obowiązkowe, a wybory rad oddziałowych (klasowych) musza się odbyć na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

Ustawa nie precyzuje sposobu funkcjonowania rad. Określa tylko, że w skład rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Pozostałe kwestie pozostawia do uregulowania w regulaminie rady, która go sama opracowuje i zatwierdza.

Kompetencje rad są określone w artykule 84 ustawy prawo oświatowe. Wynikają też pośrednio z zapisów w innych ustawach.

Zapraszamy do zapoznania się poradnikami dostępnymi na stronie http://rodzicewszkole.pl/nasze-poradniki (można je też pobrać bezpośrednio z naszej strony korzystając z łączy na końcu artykułu), które w przystępny sposób opisują zasady funkcjonowania rad. Zawartych jest tam też sporo pomysłów na ich funkcjonowanie.

Do pobrania: